Embedsmænd 2017-2019

Embedsmænd 2017 - 2019

Overmester John Gwinner
Lotusvej 2
3650 Ølstykke
Telefon nr.: 22 37 51 12
E-Mail: overmester@columbuslogen.dk
Undermester Claus Jacob Wordenskjold
Bøllingsvej 16
4100 Ringsted
Telefon nr.: 21 96 49 29
E-Mail: undermester@columbuslogen.dk
Sekretær Bjørn Heimann Rasmussen
Bellahøjvej 40A 8 th.
2700 Brønshøj
Telefon nr.: 31 12 80 80
E-Mail: sekretaer@columbuslogen.dk
Kasserer Bent S. Christensen
Emdrupvænge 95
2100 København Ø
Telefon nr.: 27 29 06 99
E-Mail: kasserer@columbuslogen.dk
Skatmester Ejvind Pedersen
Dahliahaven 33
2830 Virum
Telefonl nr.: 24 28 92 49
E-Mail: skatmester@columbuslogen.dk
  Fungerende eksmester Ole Malte
E-Mail: eksmester@columbuslogen.dk
  1. Storrepræsentant Flemming Gwinner
E-Mail: 1storrep@columbuslogen.dk
  2. Storrepræsentant Ole Malte
E-Mail: 2storrep@columbuslogen.dk

Udnævnte Embedsmænd: Inspektør: broder Mack Reuter - Ydre vagt: broder Martin Seidenfaden - Ceremonimester: broder Jan David Jensen Indre vagt: Gert Rold Sørensen - Højre ass. v/ OM: broder Niels G. G. Johansen Venstre ass. v/ OM: broder Rene Mynzberg - Højre ass. v/ UM: broder Kenneth Fenger Jeppesen Venstre ass. v / UM: broder Peter Damsholt - Højre ass. v/ Ceremonimester: broder XXX Venstre ass. v/ Ceremonimester: broder Jens Peter Bruun Jensen - Kapellan: broder Karsten Kabell Arkivar: broder Ronald Brokfelt - Organist: broder xxx